Inwestuj Odzyskaj VAT

Każda osoba nabywająca lokal w inwestycji Grand Bulwar oraz Rose Park, niezależnie od tego czy prowadzi działalność gospodarczą, jest uprawniona do ubiegania się o zwrot podatku VAT.

Warunki zwrotu podatku VAT

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej

Warunkiem uzyskania przez Państwa zwrotu VAT jest używanie przedmiotowych apartamentów w całości do wykonywania czynności opodatkowanych stawką podatkową VAT w wysokości 23% (najem), nie zaś na własne potrzeby.

Aby skorzystać z prawa do odliczenia VAT przy zakupie Apartamentu, powinni Państwo:

  1. Aby otrzymać zwrot podatku VAT należy zarejestrować się w urzędzie skarbowym, w charakterze czynnego podatnika VAT. W tym celu należy wypełnić zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. W formularzu należy zaznaczyć pole nr 33, stanowiące o rezygnacji ze zwolnienia oraz podać datę rezygnacji (pole nr 40), którą to będzie data podpisania umowy przedwstępnej lub data wpłaty pierwszej zaliczki.

Zgłoszenia należy dokonać przed pierwszą z wspomnianych wyżej czynności, tj. datą wpłaty pierwszej zaliczki  bądź podpisaniem umowy ( w zależności od tego, która z nich wypada wcześniej)

  1. Zgłoszenie jako podatnik VAT niesie za sobą konieczność składania deklaracji podatkowych, w których wykazana zostaje wartość podatku należnego i naliczonego. Deklarację składa się do 25. dnia każdego miesiąca bądź – w przypadku działalności o mniejszej skali – raz na kwartał. Zamiar rozliczania raz na trzy miesiące należy zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego, składając oświadczenie o wyborze kwartalnej metody rozliczeń (VAT-R, pole nr 58 pole poz. nr 61).
  2. Wszystkie faktury dokumentujące kolejne wpłaty na zakup apartamentu należy ujmować w rejestrze zakupów VAT.
  3. Należy wystawiać faktury VAT dla nabywców gości apartamentu, które należy ujmować w rejestrze sprzedaży VAT. Nie jest konieczne posiadanie kasy fiskalnej, o ile płatności dokonywane są na rachunek bankowy właściciela apartamentu.

Zgłoszenie jako podatnik VAT nie oznacza podjęcia działalności gospodarczej, nie powoduje na przykład konieczności opłacania składek ZUS. Zaletą rejestracji jako czynny podatnik VAT jest możliwość odliczania od podatku wydatków związanych z utrzymaniem apartamentu.

Zgodnie z art. 87 Ustawy VAT, zwrot VAT na rachunek bankowy podatnika następuje:

  • a) w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika, gdy podatnik wykonał w okresie rozliczeniowym czynność opodatkowaną
  • b) na wniosek podatnika, w terminie 25 dni od dnia złożenia deklaracji, jeżeli kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikają m.in. z faktur dokumentujących należności, które zostały w całości zapłacone;
  • c) w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika, gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanej.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą odliczyć podatek VAT z tytułu wydatków poniesionych na jego zakup, jeśli posiadają status czynnego podatnika VAT. Odliczenie podatku VAT odbywa się poprzez pomniejszenie podatku należnego VAT za miesiąc, w którym otrzymano fakturę zakupu lokalu.

Jeśli osoby prowadzące działalność gospodarczą do tej pory korzystały ze zwolnienia od opodatkowania VAT, konieczne jest złożenie formularza VAT-R przed początkiem miesiąca, w którym nastąpi rezygnacja ze zwolnienia. Formularz najlepiej złożyć w miesiącu poprzedzającym wpłatę pierwszej zaliczki. Równocześnie należy pamiętać, że rezygnacja ze zwolnienia oznacza konieczność naliczania podatku VAT od całej sprzedaży, dokonywanej w ramach działalności gospodarczej.

Wypełnij formularz.
Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą i odpowie na ewentualne pytania. 

Ulubione ()
Realizacja
System CRM dla deweloperów OneButton