Bezpieczny kredyt 2%Kredyt na zakup pierwszego mieszkania

Program Bezpieczny kredyt 2% na zakup pierwszego mieszkania dostępny jest od 3 lipca 2023. Poniżej prezentujemy jego najważniejsze założenia.

Według rządzących kredyt ten w okresie pierwszych 10 lat spłaty będzie oprocentowany na preferencyjnych warunkach, to znaczy jego łączna stopa procentowa nie będzie składała się z WIBORu (dziś 6,90%) i marży, ale będzie oparty o stałą stawkę 2% + marża banku. Zatem na dzisiaj, roczne oprocentowanie takiego kredytu byłoby niższe niemal o 5 punktów procentowych od oferty bez dopłat. Klient musi jednak pamiętać, że będzie również zobowiązany do pokrycia wszystkich innych kosztów bankowych typu prowizja, ubezpieczenia, opłaty za konto i produkty dodatkowe.

Przez te 10 lat Klient będzie spłacał kredyt system spłaty rat malejących, co zapewni mu efektywne pomniejszanie się kapitału dzięki pobieraniu co miesiąc stałej raty kapitałowej. Po zakończeniu 10-letniego okresu dopłat Klient przechodzi na system spłat równą ratą kapitałowo-odsetkową, lub może pozostać przy spłacie ratą malejącą.

Z programu takiego mogą skorzystać osoby, które będą nabywać swoją pierwszą nieruchomośćnie są stroną innego kredytu mieszkaniowego, a w dodatku mają maksymalnie 45 lat.

Zalety programu

FAQ - Często zadawane pytania

Jakie ograniczenia posiada program?

 • Teoretyczny wzrost raty po 10 latach,
 • Limity dopłat w ciągu roku,
 • Tylko dla osób, które nigdy nie posiadały nieruchomości mieszkalnej,
 • Maksymalny wkład własny 200 tys. zł,
 • Ograniczony wiek kredytobiorcy.

Kto może skorzystać z programu

 • Singiel, który nigdy nie posiadał nieruchomości, ma maksymalnie 45 lat – uzyskać może maksymalnie 500 tys. zł takiego kredytu
 • Małżeństwo lub Para wychowująca razem wspólnie dziecko, z których jedno z nich może być starsze niż 45 lat, ale żadne z nich nie mogło nigdy posiadać nieruchomości – uzyskać mogą maksymalnie 600 tys. zł takiego kredytu.

Jaka może być maksymalna kwota kredytu w programie Bezpieczny kredyt 2%?

500 tysięcy złotych dla singla, 600 tysięcy dla małżeństwa lub pary wychowującej razem dziecko.

Jaka może być maksymalna całkowita cena nabywanej nieruchomości w programie Bezpieczny kredyt 2%?

700 tysięcy złotych dla singla, 800 tysięcy dla małżeństwa lub pary wychowującej razem dziecko.

Jaki może być maksymalny wkład własny

Klienci mogą wnieść maksimum 200 tys. zł wkładu własnego to oznacza, że:

 • Singiel może nabyć nieruchomość wartą maksymalnie 700 tys. zł
 • Małżeństwo lub Para wychowująca razem wspólnie dziecko może nabyć nieruchomość wartą maksymalnie 800 tys. zł

W jakim wieku musi być kredytobiorca by uzyskać Bezpieczny kredyt 2%?

Jeśli o kredyt występuje jedna osoba, to nie może ona ukończyć 45 lat.
Jeśli starania dotyczą małżeństwa lub pary wspólnie wychowujących dziecko, to chociaż jedno z nich musi mieć mniej niż 45 lat.

Jaka może być maksymalna cena 1 m2 nieruchomości nabywanej w programie Bezpieczny kredyt 2%?

Program nie zakłada żadnych limitów ceny 1 m2 nieruchomości.

Jaka może być maksymalna wielkość nieruchomości nabywanej w programie Bezpieczny kredyt 2%?

Program nie zakłada żadnych limitów wielkości nieruchomości.

Czy mogę uzyskać Bezpieczny kredyt 2% na zakup kolejnej nieruchomości?

Nie, jeśli nabywcy posiadają lub w przeszłości posiadali lokal mieszkalny lub dom, to niestety są z tego programu wykluczeni. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy w drodze dziedziczenia nabyli w mieszkaniu lub domu udział nie większy niż ½ i nie zamieszkują pod tym adresem.

Czy Bezpiecznym kredytem 2% mogę zrefinansować wcześniej zaciągnięty inny kredyt mieszkaniowy?

Nie, jeśli klient jest już stroną innego kredytu przeznaczonego na zakup lub budowę nieruchomości, to nie może uzyskać Bezpiecznego kredytu 2% ani na refinansowanie wcześniejszego zobowiązania, ani na zakup innej nieruchomości.

Kiedy można stracić dopłatę?

 • Jeśli w ciągu 24 miesięcy od przeniesienia własności kredytobiorca nie rozpocznie prowadzenia gospodarstwa domowego w nabytej nieruchomości,
 • W okresie otrzymywania dopłat nieruchomość zostanie sprzedana (z wyjątkiem zbycia na rzecz drugiego z kredytobiorców),
 • W okresie otrzymywania dopłat nieruchomość zostanie wynajęta lub użyczona,
 • W okresie otrzymywania dopłat zmieniony zostanie sposób użytkowania nieruchomości lub jej części, w sposób, który uniemożliwia zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych,
 • W okresie otrzymywania dopłat kredytobiorca nabędzie inną nieruchomość (poza drogą dziedziczenia),
 • W okresie otrzymywania dopłat kredytobiorca trwale zaprzestał prowadzenia gospodarstwa domowego w lokalu mieszkalnym albo domu jednorodzinnym.

Wypełnij formularz.
Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą.

Ulubione ()
Realizacja
System CRM dla deweloperów OneButton